Kıbrıs Modern Sanat Müzesi


 

 

Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde konumlandırılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin, uluslararası platforma ve kendi öz varlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yükümlenen bir kurum hüviyetindedir.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonu, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşmaktadır.

Eserlerin, görüleceği üzere, ressamların değişik dönemlerini yansıtmasıyla birlikte; ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturmasıyla, Müze’nin her bakımdan temsilî bir nitelik taşıması da özellikle dikkate dikkate değerdir.

 

Adres: Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü, Müzeler Bölgesi

 

Ziyaret Günleri : Salı ve Pazar günleri  Saat: 10:00 - 16:00 arası

 

Web: http://cyprusmodernart.com

İletişim: info@cyprusmodernart.com