misyon ve vizyon

Vizyonumuz

Kuzey Kıbrıs’ın doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik kültür ve turizm politikaları ve sürdürülebilir turizm anlayışı ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmaktır.


Misyonumuz

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek,  tanıtmak, pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili, kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamaktır.